Rezerwacja miejsc na pokazy w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra. Jana Sehna w Krakowie

22.09.2015 r. od godz. 10.00 rozpoczynamy elektroniczną rezerwację miejsc na pokazy w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra. Jana Sehna w Krakowie.

Wejście na pokazy na godzinę:

Informujemy, że Województwo Małopolskie korzysta z uprzejmości Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, który jako instytucja badawcza posiada swoją określoną specyfikę działania, a także ścisłe określone procedury bezpieczeństwa. Z uwagi na bezpieczeństwo udostępnianych laboratoriów i pozostałych pomieszczeń, dopuszcza udział określonej liczby osób w poszczególnych grupach – bez możliwości ich powiększenia. Ponadto godziny pokazów są dostosowane do godzin pracy wskazanych przez Instytut i nie mogą kolidować z harmonogramem pracy Naukowców.