Wyniki losowania nagród w konkursie ankiet ewaluacyjnych

Dziękujemy za wypełnienie ankiet i przekazane opinie. Wszystkie głosy są bardzo cenne i pomogą w jeszcze lepszej organizacji kolejnych edycji Małopolskiej Nocy Naukowców. Wśród osób, które wypełniły ankietę, zostały rozlosowane nagrody. Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców.

Gry planszowe otrzymują:

  • Aneta Dobosz
  • Anna Godyń
  • Adam Miszczuk
  • Stanisław Miśniakiewicz
  • Albert Sosnal
  • Antoni Studziński

Prosimy o odbiór nagród osobiście w siedzibie organizatora w dniach 12 – 30 października 2015 r., w godz. od 9:00 do 15:30. Istnieje także możliwość przesłania nagrody drogą pocztową.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
Zespół ds. Współpracy Gospodarczej
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
(I piętro, pokój 110)
tel.: 12 63 03 106
e-mail: nocnaukowcow@umwm.pl